Nytt aggregat för upp till 550 kvadrat

VENTILATIONSAGGREGAT

Nu presenteras ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare för ventilerade utrymmen på upp till cirka 550 kvadratmeter. Det är Savefamiljen som utökats med Save VTR 700, med ny roterande värmeväxlare och med SaveCair kontrollpanel och touchdisplay. Dessutom sitter nu kopplingsboxen på utsidan och underlättar installation och underhållsarbete.

Aggregatet är toppanslutet med steglös roterande värmeväxlare avsedd för installation på golvet.

Med en extern behovsstyrning som tillbehör är energieffektivitetsklass A+ är tillgänglig. VTR 700 är vitlackerat, dubbelmantlad, helt isolerad och kommer med den nya kontrollpanelen SaveCair. Aggregatet kontrollerar noggrant hastigheten på värmeväxlaren efter behovet av värme/kyla som regleras med en steglös rotormotor.

Alternativ för att ansluta en eller flera externa kontrollpaneler finns liksom åtkomst över internet med internet access-modulen (IAM) eller Modbus via RS-485.

Aggregatet har automatisk kontroll och styrning av fuktöverföring samt automatisk avfrostning.

www.systemair.se