Annons

Ny typ av schaktbotten

Annons
SCHAKTBOTTEN.

Nu finns det en prefabricerad schaktbotten med läckageindikering som följer rekommendationerna från Säker Vatten och Boverkets byggregler. Schaktbotten Secure används för att förhindra vattenskador i genomgående schakt för tappvatten och värmestammar. Det sägs vara en lösning som ger ett säkert montage.

Till skillnad från en traditionell, platsbyggd schaktbotten behövs ingen samordning av olika fackmän då alla arbetsmoment kan utföras av vvs-installatören.

Secure finns i tre standardutföranden och kan även specialanpassas efter behov.

www.lksystems.se

Annons