Ny skyddsmodul för vatten och avlopp

PRODUKTNYTT.

MODUL. Med en ny modul, Amacontrol III, erbjuds nya skydds- och övervakningsfunktioner för sina pumpar samt dränkbara omrörare. Amacontrol III övervakar fasföljden samt upptäcker eventuella fasbortfall, överoch underspänningar liksom eventuella spänningsasymmetrier. Enheten kan dess utom kontrollera temperatursensorer, två mastersensorer för läckagekontroll samt en 4–20 mA vibrationssignal. Den registrerar även kopplingsfrekvens, drifttimmar och bortfall av anslutna sensorer. Ett fel- och ett varnings relä garanterar säker avstängning av aggregaten och utlösning av ett förvarningsmeddelande. Den integrerade diagnosfunktionen visar driftdata, fellistor, felräkneverk, drifttider, kopplingscykler, aktuella mätvärden och även en detaljerad felanalys av det senaste felet med förinställda tidsfönster.

ksb.com

Annons