Ny generation pumpar

R32-KÖLDMEDIUM.

Nu kommer en ny generation luft-/vattenvärmepumpar i serien Aquareas J-Generation. Aquarea använder R32-köldmedium som sägs vara lätt att återvinna och har ingen inverkan på ozonskiktet. Den nya J-Generationen ger högre komfort även under extremt låga temperaturer, ända ned till -20 ˚C.

Det finns två nya sensorpositioner tillgängliga för varmvattenreglering för att förbättra effektiviteten eller komfortnivån.

Användaren kan välja ett alternativ för ökad effektivitet, alternativt ökad komfort med reducerad uppvärmningstid.

www.aircon.panasonic.eu

Annons