Ny generation centrifugalfläktar

Fläktar.

En ny generation av Radical centrifugalfläktar, som är tystare, har fått högre verkningsgrad och luftflödeskapacitet, har presenterats.

Mätningar sägs visa att den nya generationen har en tioprocentigt lägre elanvändning än den äldre generationen.

Förbättringarna har uppnåtts utan förändring av de nya fläktarnas dimensioner. Dessa är identiska med den tidigare generationen och det innebär att en modernisering av befintliga ventilationssystem genom ett fläktbyte går snabbt. Det är bland annat genom en aerodynamisk optimering av fläkthjulets design som det blivit möjligt att ge nya Radical en avsevärt högre luftflödeskapacitet.

www.ebmpapst.se