Annons

Närvaro lyser upp

Annons
Deteklorer.

Nya KNX Närvarodetektorer möjliggör automatisering av belysning och värme i alla typer av rum. Tre nyheter lanseras: mini för exklusiva interiörer, hög höjd för större byggnader med höga tak och korridor för allmänna utrymmen.

Genom att närvarodetektorerna kan upptäcka även de minsta rörelserna i en byggnad möjliggör det tjänster som belysningsstyrning med avseende på infallande dagsljus. Det innebär att om det finns tillräckligt med naturligt ljus kan inomhusbelysningen dimras eller slås av automatiskt. KNX Närvarodetektorer kan även styra temperatur och ventilation beroende på närvaro.

Minidetektorn kan installeras i undertak utan att störa byggnadens inredning och arkitektur vilket gör den bra för exempelvis museer, hotell och butiker.

www.se.com/se

Annons