Annons

Luftridå sänker driftkostnaden

LUFTRIDÅ.

Nu kommer en ny luftridå med DX-spole, som säkerställer att värme- och kyltekniken utnyttjas optimalt. Luftridån är utrustad med en EC-­läkt och är kompatibel med både R410- och R32-köldmedier för att stödja Panasonics fulla omställning till R32. Den nya modellen har en kompakt design, djupet har reducerats till 13 cm, men den klarar 150 procent mer luft­löde än den konventionella modellen. Den kan hanteras på distans via en app och kan anslutas till PACi- och VRF-system.

www.aircon.panasonic.eu

Annons