Luftkylare för vinkällaren

KYLARE.

Tecumsehs fjärde generation av uteplacerade luftkylda luftkylare Silensys är framtagen för de nya köldmedierna med GWP under 150.

Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare, synglas, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläktar och komplett startutrustning. De är tänkta att användas i bland annat kylrum och vinkällare.

• Köldmedier: R455A, R454C, R1234yf
• Uppfyller kraven i ekodesigndirektivet
• Storlek: 942 x 837 x 654 mm
• Kapacitetsområde: 1–15 kW
• Kyleffekter vid 32 graders omgivningstemperatur, 10 K överhettning samt 3 K underkylning

ahlsell.se

Annons