Annons

Lätt att montera i små utrymmen

SPIRODÄMPARE

LFAS-L är avsedd för dämpning i ventilationsanläggningar. Storlek Ø100 till Ø160 är utformade för att kunna gjutas in mot ett plattbärlag. Den låga bygghöjden underlättar även montage i undertak med platsbrist. LFAS-L uppfyller alla krav enligt gällande byggregler med avseende på rensbarhet, fibersäkerhet, emissioner och mikroorganismer.

LFAS-L tillverkas som standard av galvaniserad stålplåt med perforerat innerrör. Absorptionsmaterialet består av mineralull med ytskikt av glasfiberarmerad stapelfiberfilt. Anslutningarna är försedda med gummiringstätningar och passar till standard spirokanaler.

www.bevent-rasch.se 

Annons