Annons

Laddgrupp för ackumulatortankar

LADDGRUPP.

Laddgruppserien LTC300 är utvecklad för att effektivt och automatiskt ladda ackumulatortankar och skydda fastbränslepannor från för låga returtemperaturer, vilket annars kan orsaka tjärbildning, reducerad uteffekt och kortare livslängd för pannan.

Laddgruppen är konstruerad enligt det europeiska direktivet 2009/125/EG om ekodesign för energirelaterade produkter.

Laddgruppen består av en integrerad pump och en termostatisk ventil utvecklad för att göra både installation och drift enklare. Pumphastigheten är reglerbar. Därmed kan pumpens hastighet anpassas efter systemet och ackumulatortankens laddning optimeras. Laddgruppen skyddas av ett isolerskal och har avläsbara termometrar.

esbe.se