Annons

Laddat för hybridfjärrvärme

Annons
FJÄRRVÄRMECENTRAL.

HybridReady är en prefabricerad fjärrvärmecentral förberedd för värmeåtervinning ur frånluften och låter den komplettera den inkommande fjärrvärmen.

Centralen är försedd med ett omfattande styr och övervakningssystem i form av centralenhet för alla värmeapplikationer, elektroniska styranordningar och regulatorer, temperatur- och tryckgivare samt router för fjärrstyrning.

I fjärrvärmecentralen ingår som standard:

• Hårdlödda plattvärmeväxlare med isolering
• Optimerad avkylning fjärrvärmeretur
• Värme och varmvatten med fjärrstyrda cirkulationspumpar (Modbus)
• Avstängnings- och injusteringsventiler
• DirtVec Smutsavskiljare
• Intern el fabrikskopplad

www.hogforsgst.se

Annons