Annons

Kylaggregat på hotellet

VÄTSKEKYLT.

FullFlow DX är vätskekylda vätskekylaggregat med skruvkompressor. Aggregaten använder R513A, ett köldmedium som inte är brandfarligt, som alternativ till R134a.

Utbudet består av 20 modeller med kyleffekter från 200 till 1 450 kW. Enheterna är lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader som är i behov av luftkonditionering.
• Fem modeller med singelkompressor och 15 med dubbelkompressorer/dubbla kretsar
• Tubpanneförångare och vattenkyld tubpannekondensor. Master/slav-kontroll upp till fyra aggregat
• 0–10V analog signal för styrning av kylmedelkylare eller pump
• Steglös semihermetisk skruvkompressor

tpiab.com

Annons