Annons

Kyl och värme i ett

Annons
KYLVÄRMEPUMP.

Thermocooler HP är en integrerad kylvärmepump till Envistar Flex-serien.

Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingsaggregatet. Detta medför att fastighetsägaren får en totallösning för värmning av ventilationsluft och komfortkyla i ett aggregat. Eftersom allt är integrerat i luftbehandlingsaggregatet behövs varken eftervärmningsbatteri, shuntgrupper eller kylinstallationer utomhus. Detta leder också till kortare tider för projektering och installation samt förenklad samordning i byggnationen.

Thermocooler HP styrs av frekvensomformare vilket innebär att aggregatet kan kyla luften steglöst från 19 till 140 kW vid ett luftflöde från 2,4 till 8,6 kbm/s.

• Luftflöde 0,25–8,60 kbm/s
• Elva storlekar
• Högt COP i värmefallet
• Högt EER (COP) – upp till 6,0 i kylfallet
• Kyleffekt 2,7–140 kW

www.ivprodukt.se 

Annons