Annons

Korsströmsväxlare som hjärta

Annons
KLIMATAGGREGAT.

Hjärtat i Unit 500 är en korsströms plattvärmeväxlare i återvunnen polykarbonat som verkar i två steg.

Hög kvalitet på material möjliggör tryckuppsättning över värmeväxlaren med tryckande TL och sugande FL. Därmed säkerställs högsta täthetsklass och noll procents kontamination mellan från- och tilluft.

Täthetsklassen tillsammans med låga lufthastigheter över värmeväxlaren bidrar till den höga prestandan med 90 procents temperaturverkningsgrad. Tack vare den indirekta evaporativa kyltekniken tillsammans med hög temperaturverkningsgrad fås en stor kyleffekt.

• Värmeväxlare: 2-stegs korsströms
• Aggregathölje: Sandwich 50 mm
• Fläktar: TF/FF Kammarfläkt EC
• Tilluftsfilter: Kompaktfilter F7
• Bypasspjäll: TL/FL Komfortspjäll

www.energymachines.com 

Annons