Kontrollucka för rökgas

Lucka.

ABC-Kamouflage rökgaskontrollucka är unik genom sin estetiska yta, lufttäthet och höga termiska och akustiska isolering. Yttre ytan består av en gipsplatta som gör det möjligt att applicera färg/tapet för att matcha den intilliggande väggens yta. ABC-Kamouflage finns i singel och dubbel utförande och utvecklad i enlighet med europeisk produktstandard EN 12101-8 och testad enligt EN 1366-10. ABC-Kamouflage har brandmotstånd på 60 eller 120 minuter och säkerställer en minimal tryckförlust.

www.abcvent.se

Annons