Kompakt FTX-aggregat

FTX.

Minimaster Micro (RDKM) är ett kompakt värme återvinningsaggregat avsett för placering i kök, grovkök eller tvättstuga i mindre bostäder och lokaler.

Aggregatet rekommenderas för bostadsytor upp till cirka 105 kvadratmeter och har ett tillufts- och frånluftsflöde mellan 10 och 53 l/s (nominellt flöde 37 l/s).

Installationsmåtten är speciellt anpassade för att kunna dölja aggregatet bakom en kökslucka.

Aggregatet är försett med en varvtalsstyrd roterande värmeväxlare som ger en temperaturverkningsgrad upp till 80 procent. Fördelarna är låg energianvändning och exakt reglering av värmen. Aggregatet kan förses med elektrisk eftervärmare och i kalla områden finns även möjlighet att komplettera med förvärmare.

Aggregatet har inbyggd styrenhet och kan extrautrustas med automatisk fuktstyrning och/eller möjlighet till reglering via koldioxidgivare.

flaktgroup.com/se

Annons