Annons

Kompakt aggregat

Annons
VENTILATION.

REC Temovex 1500S-EC-RS är ett kompakt enhetsaggregat som är avsett att placeras i till exempel kontor, förskola, mindre lokaler, trapphus, förråd, pannrum, städskrubb eller inbyggt i allmänt utrymme.

Det består av fläktar, filter, automatisk by-pass, manöverpanel samt en energieffektiv motströmsvärmeväxlare. Skåpshöljet är tillverkat av dubbla varmförzinkade plåtar med 40 mm mellanliggande isolering. Styrsystemet tillämpar också kylåtervinning varma sommardagar.

Aggregatet är försett med EC-fläktar av typen kammarfläkt med ytterrotormotor. Fläktarna är individuellt ställbara, steglöst mellan 0–100 procent.

www.rec-indovent.se 

Annons