Annons

Känslig transmitter

TRANSMITTRAR.

DTTH(C) är en ny serie med 0...10 V kanaltransmittrar för energieffektiva, behovsstyrda ventilationssystem.

Med en extra hög precision säkerställer transmittrarna stabila mätvärden för reglering av temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid i alla typer av krävande miljöer.

DTTH(C) har hög noggranhet vid mätning av temperatur, luftfuktighet och koldioxid:

• Noggrannhet temperatur: ±0,2 K vid 0...60 °C
• Noggrannhet relativ luftfuktighet: ±2 % RH vid 25 °C, 10...90 % RH
• Noggrannhet CO2: ±50 ppm +3 % av det uppmätta värdet (vid 25 °C)

Transmitterns sensormoduler är baserade på sensorchipteknik, vilket säkerställer kommunikationshastigheter på upp till 1 MHz.

regin.se

Annons