Annons

Intuitiv mätning av flöde

Annons
MÄTINSTRUMENT.

Testo 440 är ett kompakt handinstrument med intuitiva mätmenyer i kombination med ett brett program av digitala och analoga givare för bland annat lufthastighet, temperatur, fukt och komfortnivå (IAQ).

Instrumentet har tydligt strukturerade mätmenyer för volymflöde, k-faktor, turbulensgrad, kyl-/värmeeffekt, indikering av fuktskaderisk och loggningsfunktion. Rapporter kan exporteras som Excelfiler via usb-gränssnittet eller skrivas ut på
plats.

Luftflödes- och IAQ-mätaren finns dels i en standardversion, dels i en version med integrerad differenstrycksensor. Därför går det också att utföra mätningar över filter och använda pitotrör (prandtlrör) och k-faktor.

www.nordtec.se 

Annons