Hybridfläkt som höjer trycket

FLÄKT.

RQM MultiEvo är en hybridfläkt, det vill säga en kammarfläkt med en helt nyutvecklad multispiralkåpa. Kåpan har fyra utlopp, ett i varje hörn, och ger en tryckhöjande effekt utan att effektbehovet förändras. Detta sägs ge en 78 % statisk systemverkningsgrad beroende på storlek, vilket uppges ge en 15-procentig besparing jämfört med marknadens bästa fläktar med EC-motorer.

Fläkten installeras som en kammarfläkt och kan användas i såväl nya som gamla luftbehandlingsaggregat. Den finns i tio byggstorlekar - 315-900 millimeter - med IE5-klassad PM-motor och påbyggd omriktare.

Fläkten är förberedd för enkelt montage på golv alternativt mot sugsida i vägg eller tak. För montage med valfri axelorientering.

  • PM-motor i energieffektivitetsklass IE5
  • Fläkthjulsdiameter 315 till 900 mm
  • Motoreffekt 1.4 till 18.5 kW
  • Maximalt tryck cirka 2 000 Pa
  • Integrerad omriktare
  • Styrning: 0-10 VDC/Modbus RTU

 

                                                   www.gebhardt.se