Här blir vattnet tekniskt vatten

FILTER.

Protector by Elysator är ett vattenbehandlingsfilter i rostfritt stål för slutna värme- och kylsystem.

Den behandlar vattnet till tekniskt vatten (VDI 2035) och renar det från korrosionsrester såsom slam och partiklar, vilket säkerställer systemets prestanda.

Varje filter innehåller:
• Magnetitfälla för att fånga upp korrosionsrester
• Magnesiumanoder för att förbruka syret samt höja vattnets pH-värde
• Integrerat rostfritt stålfilter (110 μm eller 55 μm) eller utbytbart påsfilter för de riktigt höga filtreringskraven (ned till 1 μm)

Filtret är isolerat för att förhindra värmeförlust och kondens. I slutna system är standardinstallationen ett delflöde men Protector by Elysator kan också installeras på direktflöde. Delflödesmontering ger en installation som förenklar underhåll och service. För de större systemen kan utrustningen installeras i serie.

iwts.se

Annons