Annons

Fräscht med befuktning

Annons
BEFUKTNING.

Den relativa fuktigheten i en stormarknad är mycket låg. På grund av detta kommer färskvaror att förlora sin färskhet snabbt genom att fukt avdunstar i den omgivande luften.

Ett system för ultraljudsbefuktning håller dock produkterna fräscha. Rent, filtrerat vatten finfördelas av högfrekventa vågor (ultraljud). Denna dimma av mycket små vattendroppar sprids över produkterna som ett täcke. Vattendropparna avdunstar och bildar ett svalt, fuktig luftlager precis ovanför produkterna. Temperaturen kommer att sjunka med cirka 4° C och den relativa fuktigheten ökas till ungefär 95 procent.

För att garantera maximal kvalitet behandlas vatten först. Ett omvänt osmosfilter tar bort alla bakterier, virus, kalcium och mineraler som kan förekomma i kranvatten. Systemet spolas och rengörs med intervaller. Det innehåller också en ozongenerator som fungerar under natten.

www.seleko.se 

Annons