Flödesmätarventiler för dricksvatten

Ventiler.

Två nya ventilserier – BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB – för branschen är avsedda att användas i dricksvattenförsörjning, i klimatanläggningar och i kylkretslopp. De kombinerar avstängning, reglering och mätning i en enda ventil. Detta sparar utrymme och sänker kostnaderna eftersom inga ytterligare ventiler och mätinstrument måste monteras.

Mätningen sker med hjälp av ultraljudsvågor som registrerar flödesmängden genom att mäta skillnad i transittid. Insamlad data kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett permanent anslutet mätinstrument.

För att möjliggöra mätningen med ultraljudsteknik krävs två sensorer på ventilen. I motsats till en hydraulisk differenstryckmätning sker anslutningen mellan ventilen och mätdatorn med elkablar. På så sätt undviks läckage samtidigt som det är möjligt att räkna ut flödesmängden medan handvredet används oberoende av ventilens position och minsta differenstryck.

www.ksb.com