Evakuering av brandgas

Spjäll.

ABC-CRX är ett förzinkat tryckavlastningsspjäll för evakuering av brandgas. ABC-CRX levereras med fabriksmonterade 24 V alternativt 230 V säkerhetsställdon med inbyggda signalkontakter för indikation av spjällbladets läge.

Spjället är försett med lägesvisare och graderad skalskiva.

• Drifttryck: Max 2 500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass A
• Säkerhetsläge: Öppet
• Tryckklass: A
• Spjällhus: Täthetsklass C

www.abcvent.se

Annons