Enklare tömning av tankar

Copula C-M är en markförlagd station för tömning av tankar från plats utanför byggnad.

Med Copula C-M tömningsstation kan en slambil tömma tankar via förinstallerade rörledningar. Tömningsstationen kan även användas då spolvatten från slambil används för rengöring av tank samt då man önskar leda bilens avluftning till plats där eventuell lukt inte är störande. Med denna produkt sägs tömning och skötsel av fettavskiljare och matavfallstankar förenklas då kopplingspunkt mot slambil placeras närmare bilens uppställningsplats. Produkten ansluts mot rörledningar som förläggs i mark samt i hus. Tömning separeras från verksamhet. Stationen är utförd i polyeten och rostfritt stål. Copula C-M kan levereras med upp till tre tömningsanslutningar. Produkten kan också inkludera spolanslutningar och elektrisk styrning av ventiler.

rensa.se

Annons