Annons

Enklare slamtömning

TÖMNINGSSTATION.

Copula C-M är en tömningsstation för tömning av tankar från plats utanför byggnad med möjlig anslutning av spolvatten samt avluftning. Med Copula C-M tömningsstation kan slambil tömma tankar via förinstallerade rörledningar.

Tömningsstationen kan även användas då spolvatten från slambil används för rengöring av tank samt då man önskar leda bilens avluftning till plats där eventuell lukt inte är störande. Med denna produkt förenklas tömning och skötsel av fettavskiljare och matavfallstankar då kopplingspunkt mot slambil placeras närmare bilens uppställningsplats. Produkten ansluts mot rörledningar som förläggs i mark samt i hus.

Produkten kan också inkludera spolanslutningar och elektrisk styrning av ventiler.

rensa.se

Annons