Energimätare och analysatorer

ENERGIMÄTARE.

För att system ska kunna samla in mätvärden för energi och elektriska storheter används olika typer av kommunikationsgränssnitt. Ofta används seriella gränssnitt för att överföra data. I de fall det inte är möjligt att installera ett trådbundet gränssnitt kan en trådlös lösning vara ett bra alternativ. Nu kan detta lösas på ett kostnadseffektivt sätt med trådlös M Bus. Gränssnittet har sedan länge funnits i mätare för vatten och fjärrvärme, men har inte varit så vanligt i energimätare för el. Energimätare EM24 har försetts med trådlös M-Bus i flera olika utföranden som till exempel integrerad antenn, extern antenn, direktmätning, trafomätning, statistikmätning och för debiteringsmätning.

gavazzi.se

Annons