Energieffektivt vätskekylaggregat

KYLA.

Performo2 SW är en ny serie energieffektiva vätskekylaggregat med steglösa och variabla semihermetiska skruvkompressorer.

De sägs ha låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt vara servicevänliga. Enheterna är uppbyggda med standardkomponenter från kända leverantörer. För processapplikationer finns lågtemperaturutförande ner till 15 °C.

Serien består av fyra utföranden:
• SW2e 140–280 kW-R1234ze
• SW2ie 150–360 kW-R1234ze
• SW2b 190–390 kW-R513A
• SW2ib 200–400 kW-R513A
• Seer från 5,21 upp till 6,90
• Kompakta mått
• Köldmedium R1234ze respektive R513A
• Steglös reglering med inverterstyrd semihermetisk skruvkompressor
• Förångare och kondensor med hellödda plattvärmeväxlare
• Microprosessorstyrd

tpiab.com

Annons