Annons

Energieffektivt aggregat

Annons
VENTILATION.

Kuben 70 Master är ett modernt och energieffektivt ventilationsaggregat med spiskåpa som är designat för att direkt ersätta Bahco Minimaster i ett extremt snabbt och enkelt utbyte.

• Normalfart 35 l/s (126 m/h) 100 Pa
• Forceringsflöde 50 l/s (180 m/h) friblåsande
• Värmeväxlare av motströmstyp
• Temperaturverkningsgrad > 80 procent
• Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft
• Tillverkad av aluminium
• Avfrostningsfunktion

www.kubenventilation.se 

Annons