Annons

Energieffektiv hydraulik

PUMP.

Nu kommer en ny dränkbar pump i Amarexserien. Pumparna används i applikationer såsom avloppsstationer och installationer för översvämnings- och regnvattenskydd. Amarexpumparna kan hantera avloppsvatten med långa fibrer och fasta partiklar, vätskor som innehåller gas och slam, lätt förorenat vatten och spillvatten och är utrustade med antingen friströmshjul (F-max) eller öppna tvåkanalhjul (D-max).

Det går att välja optimerat pumphjul beroende på hanterat media: låga flödeshastigheter vid höga uppfordringshöjder eller höga flödeshastigheter vid lägre uppfordringshöjd.

ksb.se

Annons