En supertub i avloppet

Avlopp.

Supertube är en ny teknik för effektivare och smartare avloppslösningar. Tekniken fungerar tillsammans med Geberits befintliga rörsystem Sovent och lämpar sig för höga hus med tio våningar eller fler.

Den nya Supertubetekniken bygger vidare på Geberits rörsystem Sovent, och gör att ett avloppsrör i dimension 110 millimeter kan användas även i höga hus utan att avloppskapaciteten försämras. Dessutom gör tekniken att man kan sidodra stammarna horisontellt i upp till sex meter utan fall, utan att mista kapacitet. Det maximala flödet för en avloppsstam med Supertube är 12 liter per sekund, vilket är 2,5 gånger högre än en konventionell d110-stam.

Tekniken bygger på att luftpelaren i avloppsröret hålls obruten genom hela systemet. Tidigare har det inte fungerat, utan ett separat ventilationsrör, om man behövt ändra riktning på avloppsröret eller när rören är extremt långa. Men tack vare de två nya rördelarna Geberit PE Bottom- Turn-böj och Geberit PE BackFlip-böj är det problemet löst.

www.geberit.se

Annons