Annons

En frisk fläkt i fuktiga utrymmen

BEFUKTARE.

Condair RM resistiva ångluftsbefuktare finns i modeller med effekten 2–8 kg/t. Det är en bra lösning för användningsområden som behöver ångluftsbefuktning med låg kapacitet samt byggmått men med den effektiva prestandan hos resistiv värmarteknologi.

Bland fördelarna med resistiv uppvärmning finns en ångcylinder som kan rengöras istället för att bytas ut, möjligheten att använda kran- eller RO-vatten och mer noggrann kontroll av luftfuktigheten än en elektrolytisk ångluftsbefuktare.

Condair RM kan ge ångluftsbefuktning via ett ångrör med en noggrannhet av ±5 procent RH med kranvatten eller ±2 procent RH med RO-vatten. Tömningscykler programmeras i enlighet med vattenkvaliteten. När vatten med högt mineralinnehåll används kan tömningscyklerna vara mer frekventa, och när vatten med lågt mineralinnehåll används kan tiden utökas.

condair.se

Annons