Don för både avluft och uteluft

KOMBIDON.

Don ABC-CD kombidon är ett kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett trådnätsgaller i donets undersida tas uteluften in, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras.

ABC-CD är vändbar för höger- eller vänsterutförande.

ABC-CD tillverkas vanligen i ABC-garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer.

abcvent.se

Annons