Beräkningsprogram för energisimulering

PRODUKTNYTT.

BERÄKNINGSPROGRAM. Energiberäkningsprogrammet BIM Energy sägs genom sitt användarvänliga gränssnitt, smidiga grafiska verktyg och omfattande material- och installationskataloger, möjliggöra tidseffektiv energimodellering av befintliga byggnader såväl som analys av teknikval i tidiga skeden vid nybyggnation. Eftersom beräkningsprogrammet är flexibelt och lättanvänt vänder det sig såväl till erfarna energiberäkningsingenjörer som nya grupper av användare som tidigare inte använt energiberäkningsprogram och det möjliggör noggrannare analys av energieffektiviseringsåtgärder som tidigare kanske hanterats med handräkning eller uppskattningar. Beräkningsfunktionerna är hämtade från VIP-Energy som är Stru- Softs energiberäkningsprogram.

strusoft.com

Annons