Behaglig kyla och värme

Innemijö.

Halton AVA-system är ett nytt system med strålningspaneler för kyla och värme. I moderna byggnader med stora glasytor kan det ibland vara svårt att uppnå tillfredställande inneklimat. Det kan vintertid upplevas något svalt, sommartid för varmt. Med strålningspaneler är det enkelt att skapa en bra operativ temperatur i vistelsezon då kalla ytor kan värmas eller kylas. Den upplevda temperaturen blir behagligare och kylning/värmning sker dragfritt.

Halton AVP, som ingår i AVA-systemet, är undertaksanpassade och har marknadens lägsta bygghöjd, 9 mm, och mycket hög effektavgivning. Strålningspanelerna kan kombineras med såväl ventilationsdon som med belysning.

www.halton.se