Avgasare för värme- och kylsystem

Avgasare.

Spirovent Superior S400 och S600 är två nya avgasare för värme- och kylsystem.

Grundkonstruktionen bygger på Spirotechs avgasningsteknik, men ett stort antal modifieringar och förbättringar har genomförts:

• Automatisk styrning via gasdetektor
• Läge för snabbavgasning
• Fjärråtkomst och driftstyrning via LAN eller nätverksdongel. Uppgraderingsbar mjukvara via internet.
• Lättförståelig meny och självinstruerande installationsprocess.
• Högre kapacitet
• Lägre energianvändning
• Max glykolhalt 40 procent
• Automatisk påfyllning med eller utan buffertank med luftgap för kategori 5 vatten.
• Spirovent Superior S 400: Max systemtryck 4 bar
• Spirovent Superior S 600: Max systemtryck 6 bar

www.rethermkruge.se

Annons