Anslutningslåda med luftdon

Thor-F är en ny anslutningslåda för användning av till- eller frånluftflöden.

Den finns i storlekarna Ø100–125, 100–160, 125–200, 160–250, 200–315, 250–400, 315–400, med luftflödesområde 23–213 l/s. Den kännetecknas bland annat av att det är enkelt att ta bort spjälldel för rensning samt att mäta tryck och injustera luftflöde.

Till anslutningslådan finns luftdonen CAP-F-N, TSO-F, TSF-F och VVKR-F, alla 600 x 600 millimeter och för montage i undertakets bärverk. Samtliga i storlekarna Ø 125–400.

CAP-F-N är ett dysdon för takmontering.

TSO/TSF-N är ett rasterdon för takmontage för både till- och frånluft med ställbar flödesspridning.

VVKR-F är ett virveldon för takmontage.

systemair.com/se

Annons