Aggregat med kort bygglängd

Ventilationsaggregat.

Global PX är ett ventilationsaggregat som finns i tolv olika storlekar för luftflöden upp till 2,0 kbm/s.

Det har en effektiv motströmsvärmeväxlare, energieffektiva fläktar med låg ljudnivå samt integrerat eftervärmningsbatteri (el eller vatten). Aggregatet är försett med samma användarvänliga och kompetenta integrerade styrutrustning som övriga aggregat i Globalfamiljen.

Utmärkande för aggregatet är att båda fläktarna är placerade på den kalla sidan om värmeväxlaren. Det gör att aggregatets bygglängd blir extremt kort. Dessutom kommer ljudnivån till tilluftssystemet att bli 10–15 dB(A) lägre jämfört med en konventionell fläktplacering.

www.swegon.se

Annons