Annons

Adaptiv 2-vägs styrventil

STYRVENTIL.

TA-Smart är en adaptiv 2-vägs styrventil för värme- och kylanläggningar. Den har en unikt formad EQM-karakteristik samt möjlighet att mäta flöde, temperaturer och effekt.

Den fungerar som styrventil, ställdon, regulator och temperatursensor i en och samma enhet.

Den inbyggda ultraljudsmätningen ger en mycket noggrann flödesmätning. Eftersom 80 procent av en styrventils drift är vid låga effekt- och flödesbehov är det viktigt att en styrventil är noggrann även vid små flöden. TA-Smart är därför utvecklad för att klara detta med stor noggrannhet ända ner till 1 procent av dess nominella flöde, vilket leder till en energieffektiv drift av värme- och kylsystem.

Den finns i storlekarna DN32–80.
• Styrning (q, P, position)
• Förinställning (max/min q, max P, max/min position)
• Avläsning (q, P, t, ΔT, position)
• Manuell förbikoppling (via HyTune app)
• Mode-, status- och lägesindikator
• Ventilblockeringsskydd
• Detektering av igensättning
• Felsäkert läge
• Diagnostik
• Registrering

imi-hydronic.com

Annons