Annons

Prickfri totalrenovering av högvaktsbyggnaden

Annons
ANRIKT.

– I dag har vi haft slutbesiktning av Högvaktsbyggnaden på Skeppsholmen. Prickfritt protokoll med beröm från både besiktningsmän, beställare och fastighetsägare, meddelar en glad Kalle Vesterlind på Rörresultat AB i Stockholm.

Högvaktsbyggnaden på Skeppsholmen i Stockholm har en anrik historia med början kring mitten av 1600-talet. Byggnaden var från början en del av anläggningen för flottans krigsfartyg men fungerar i dag som huvudkontor för Skärgårdsstiftelsen som förvaltar Stockholms skärgård.

Nya rörsystem för värme, kyla och VA har installerats i högvaktsbyggnaden.

Dagens högvaktsbyggnad är den tredje i ordningen. Den uppfördes 1777–78 efter ritningar av överstelöjtnant Charles Apelqvist. Ett äldre spruthus för brandredskap byggdes in i ena gaveln och i den andra inrättades en arrest. Längs fasaden fanns en öppen arkad med pelare som gav vakten väderskydd, samtidigt som den var en vacker prydnad mot slottet.

En omfattande totalrenovering av byggnaden har skett på både in- och utsida. Och nya rörsystem för värme, kyla och VA har installerats. Byggherre är Statens fastighetsverk.

Kalle Vesterlind.

Rörresultat AB har även tidigare genomfört entreprenader i kulturhistoriskt viktiga och känsliga byggnader:
• Kungliga Operan – ny vip-wc
• Kungliga Dramaten – stambyte och renovering (se Energi & Miljö 2/2020)
• Armémuseet – totalrenovering av restaurang och wcgrupper
• Arresten, Skeppsholmen – totalrenovering och ombyggnad
• Moderna museet – renovering av alla wc-grupper (läs om museet på sidorna 20–25 i nr 10/2020)
• Kungliga biblioteket – renovering och ombyggnad

Text: Peter Olofsson Foto: Kalle Vesterlind

Annons