Kulturhuset i Stockholm fick nytt fastighetssystem. Foto: Filip Steijner

Planering och samarbete – viktigt på Kulturhuset

STYRENTREPRENAD.

– Framgångskonceptet i ett så här komplext projekt är noggrann planering och ett tätt samarbete mellan inblandade parter. Det säger Johan Neiderstam, projektledare på Schneider Electric, då Energi & Miljö följer upp styrentreprenaden på Kulturhuset och Teaterhuset i Stockholm.

Johan Neiderstam. Foto: Privat

Som den minnesgoda läsaren kommer ihåg skrev vi om hela projekt Kulturhuset i nr 9/2020. Upphandlingen av styr och övervakning gjordes i form av funktionsentreprenad. Johan Hamberg, vd för Tysklinds i Stockholm, berättade då att man gärna vill ha det på det viset eftersom styr och övervakning är så fabriksberoende.

Före ombyggnaden fanns flera olika fabrikat av styr- och övervakningsfunktioner.

Kulturhuset och Teaterhuset i Stockholm har under ledning av Skanska och på uppdrag av Stockholms stad genomgått en omfattande renovering. Det är Schneider Electric, med Johan Neiderstam i spetsen, som i samarbete med Skanska utfört styrentreprenaden – ett jobb som pågått sedan 2019.

Resultatet är att bland annat el och vvs numera är uppkopplade till fastighetssystemet Eco Struxure Building Operation, som möjliggör övervakning och styrning av 72 000 kvadratmeter. Energianvändningen och inomhusklimatet i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna optimeras och följs upp löpande.

– Det nya fastighetssystemet är en öppen, säker och skalbar IoT-plattform, menar Johan Neiderstam.

Peter Olofsson

Fakta

Styr och övervakning

• Projektet har efter planeringsfasen gått snabbt. Schneider Electric har i genomsnitt färdigställt ett apparatskåp i månaden under ett års tid. Installationen blev klar förra sommaren och har nu även slutbesiktigats.

Annons