Annons
Ozonanläggningen hos Temab ska bryta ned de läkemedelsrester som de biologiska processerna inte klarar av.

Ozon renar Tierpsvatten från läkemedelsrester

Läkemedelsrening.

Tierps Energi & Miljö gör nu som Tekniska verken i Linköping gjorde för två år sedan: man satsar på en permanent fullskalig reningsanläggning för läkemedelsrester. Och det är även här ozon som ska hjälpa till att rena vattnet från de mediciner som utsöndras från kroppens avföring.

I Tierp ska det nya ozonreningsverket rena 3 500 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Ozon ska bryta ned de läkemedelsrester och andra organiska föroreningar som de biologiska processerna på ett reningsverk inte klarar av att ta hand om.

– Vi har indikationer på att det kan bli beteendeförändringar hos djur. Att fiskars lekmönster eventuellt kan påverkas och vi ser att det sker hormonpåverkan på fisk som då kan få svårt att fortplanta sig, enligt Maximilian Lüdtke, handläggare på Naturvårdsverket.

Tierps Energi & Miljö (Temab) konstaterar att ungefär 8 500 hushållsavlopp från Tierp, Örbyhus och Tobo ska få sitt avloppsvatten renat från läkemedelsrester. Investeringen har kostat 11,6 miljoner och merparten finansieras med pengar från Naturvårdsverket.

Det är företaget Ozonetech som levererat utrustningen för farmaceutisk behandling, och man poängterar att det under den nuvarande covid-19 pandemin är viktigt att inte ignorera den pågående globala kampen mot utsläpp av mikroföroreningar. Tierps satsning är ett led i den kampen, menar man.

Företaget har bland annat levererat ozonering, kolfiltrering, förfiltrering och automatisering.

Text: Peter Olofsson

Fakta

Stress i ekosystemet

Läkemedel, antibiotika och hormoner, ofta benämnda mikroföroreningar, återfinns i alla svenska avloppsvatten. Våra reningsverk är inte konstruerade för att avlägsna mikroföroreningarna ur vattenmassorna. Flera decennier av forskning har lett fram till att forskare i dag är eniga i att detta kontinuerliga läckage av mikroföroreningar från våra reningsverk kan orsaka stress på känsliga akvatiska ekosystem.

Källa: Luska-projektet 2017

Annons