Finska Tukes har nu slagit fast att det var en vätgasexplosion i förzinkade sprinklerrör som inträffade i Helsingfors stadsteater. Foto: Helsingin Kaupunginteateri

Ovanlig olycka – vätgas exploderade i sprinklerrör

EXPLOSION.

I slutet av juni förra året, i samband med renoveringen av Helsingfors stadsteater, inträffade en explosion där en människa skadades. Nu har experter från finska Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) slagit fast att det handlade om en vätgasexplosion i förzinkade sprinklerrör.

Ett ögonvittne berättade att ”det lät som om något riktigt stort, föll ned – vi kände ingen tryckvåg”. Och det var i stadsteaterns sprinklercentral som olyckan skedde, i samband med underhållsarbeten av sprinklersystemet, visar det sig.

Från systemet kom vätgas ut i luften i sprinklerrummet och en lättantändlig blandning uppstod. Exakt vad som fick blandningen att antändas har inte kunnat fastställas, meddelar Tukes, men risken att så kan ske finns alltså.

Vätgasen bildades i sprinklerrören då zink, syre och vatten reagerade med varandra. För att förhindra liknande olyckor vill Tukes att zinkinfattade rör inte längre ska användas i sprinklersystem.

System som redan är under arbete kan byggas klart, men för att undvika olyckor är det enligt verket viktigt att beakta explosionsrisken när sprinklersystem töms och byggs om.

Olyckor av det här slaget är kolossalt sällsynta. Detta var den första olyckan av den här typen i Finland.

Peter Olofsson

Annons