Annons

Olika vanor påverkar energiberäkningen

Annons
FORSKNING

Varför har du gjort undersökningen?
– Det är ett uppdrag från Energimyndigheten och ingår i deras forskningsprogram E2B2. De allt snävare energikraven för nybyggen förutsätter noggranna beräkningar, särskilt med tanke på att hushållens vanor får större genomslag på uppvärmningen ju energieffektivare själva byggnaden är. Ändå blir resultatet ofta ett annat än avsett. Jag vill ha svar på hur man på ett bra sätt kan göra antaganden om hushållsel och tappvarmvatten.

Vad är det du har tittat på?
– Jag har utgått från datamaterialet från Låganprojektet Thuva. Där finns sex års statistik på timnivå kring hushållsrelaterad energianvändning. Materialet visar hur spridningen i användning ser ut och hur det påverkar energi- och effektbehov. Istället för att göra klassiska energiberäkningar av uppvärmningsbehov, har jag tusentals gånger slumpat in olika hushåll i byggnadsmodeller av olika storlek, från parhus upp till flerfamiljshus med 64 lägenheter, för att visa hur det kan påverka om olika hushåll flyttar in.

Läs hela artikeln, Victor Franssons resultat, i Energi & Miljö nr 6-7

Foto: Jonas Niklewski

Annons