Annons

Ökade krav och skärpt kontroll med nya regler

LEDARE.

Lagom till att jag läst igenom de nya branschreglerna från Säker Vatten (Säker Vatteninstallation 2021:1), som kom för någon månad sedan, ja, då passar Säker Vatten på att utlysa 15-årsjubileum. Trevligt! Och det leder till eftertanke, åtminstone för mig – för jag var med när det började. I alla fall på avstånd eftersom jag då arbetade med initiativtagarna.

Jag minns hur de båda branschprofilerna Thomas Helmersson och Rolf Kling arbetade hårt med att ”höja statusen för yrket, säkerställa resultat och därmed minska vattenskadorna”, som de nu skriver i ett pressmeddelande. 2005 anmälde sig 300 företag till Säker Vatten-utbildningarna direkt från start, och idag är över 2 000 företag auktoriserade.

En ny Thomas är nu vd för Säker Vatten, nämligen Thomas Lundgren. Han menar att Säker Vatten genom de nya branschreglerna, som alltså nyss släppts, ökar kraven och skärper kontrollen i symbios med branschen. Något som gamle Thomas så här i backspegeln ser att man skulle satsat betydligt hårdare på redan från start.

Bra jobbat, grabbar – och grattis till jubileet.

Sjukhus är temat för nummer 11. Det är första gången på många år som vi har just sjukhus som tema. Det har varit efterfrågat så det kommer ett sådant tema också nästa år. Och så här i covid-19-tider känns det inte helt fel att undersöka hur det står till på våra sjukhus.

Enligt sakkunskapen på Wikipedia definieras ett sjukhus som en inrättning för i första hand sluten vård, det vill säga vård av inneliggande patienter, samt specialiserad öppenvård. Nåväl. Vi har besökt Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Skaraborgs sjukhus i Skövde. Läs om det med start på sidorna 14 respektive 24.

Det är inte ofta man kan få en över 50 års inblick i en ingenjörs yrkesliv. Men bläddra till sidan 42 så tar 98-årige David Södergren er med på en ventilationsresa under vinjetten Erfarenheten.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons