Annons
Jon Svärd, projektledare på Kraftringen. Foto: Kraftringen

…och i Lund lagras solenergi i marken

VÄRMEBEHOV.

Expansionen i det gamla stationssamhället Stångby strax norr om Lund blev startskottet för en ny typ av energilösning för de boende i området. Kraftringen bygger här en energihubb som kombinerar berg- och solvärme förberedd för anslutning till vätgasteknik.

TEXT: PETER OLOFSSON

Jon Svärd som är projektledare för energitjänster på Kraftringen menar att den enskilt stora fördelen är miljövinsten.

Över 2 000 människor bor i Stångby. I takt med befolkningsökningen ökar också behovet av värme, laddstolpar och hushållsel. Men järnvägsspåret som går rakt genom samhället gör det svårt att dra fjärrvärmeledningar från det närliggande Örtoftaverket.

Lokalproducerad geoenergi blev lösningen, det vill säga solenergi lagrad i marken. Berggrunden och grundvattnet håller nästan samma temperaturåret om. Det gör att det går att använda marken som energikälla när temperaturen i luften växlar under året. I Stångby är förutsättningarna för bergenergi optimala, förklarar Jon Svärd.

– En av utmaningarna med geoenergi är att man måsta anpassa sig till de geologiska förutsättningarna. På några ställen i Lunds kommun skulle bergvärme innebära orimligt stora kostnader eller vara förknippat med stora risker. I Stångby finns däremot goda förutsättningar, säger han.

Just nu byggs en energihubb där bergvärme kombineras med solenergi och spillvärme från vätgasframställning. Den lokalproducerade energin både kyler och värmer bostäder, och används för att ladda elbilar.

– Vätgasteknik är på stark frammarsch. När det blåser mycket producerar vindkraftverken mer energi än vad det finns behov för. Den energin kan göras om till vätgas som i sin tur kan användas till att exempelvis köra lastbilar. Processen leder till en stor värmeförlust och den spillvärmen vill vi ta vara på i Stångby, säger Jon Svärd.

Energihubben i Stångby kommer att stå klar i november, och i vinter kommer de första husen i nybyggnationen att värmas upp med lokalproducerad sol- och bergenergi.

– En vinst är att man kan bygga på energihubben i takt med att samhället växer, konstaterar Jon Svärd.