Maria Forsgren: Branschen har generellt bra koll på miljöprestandan vid nyproduktion, men nu vill vi börja se över det befintliga byggnadsbeståndet där de stora möjligheterna till miljönytta finns. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för det.

Nytt namn på miljöcertifiering

MILJÖCERTIFIERING

 

Sweden Green Building Councils (SGBC) miljöcertifiering för befintliga byggnader har nu fått sitt namn, Miljöbyggnad iDrift .

Miljöbyggnad iDrift är som namnet antyder baserat på certifieringssystemet för byggnader, Miljöbyggnad, men riktar sig enbart mot de byggnader som redan finns. Certifieringssystemet, som tidigare hade arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning, är ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå flera av Sveriges miljömål.

- Branschen har generellt bra koll på miljöprestandan vid nyproduktion, men nu vill vi börja se över det befintliga byggnadsbeståndet där de stora möjligheterna till miljönytta finns. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för det. Ska vi uppnå Sveriges miljömål måste vi börja arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC.

Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från årsskiftet 2019/2020, men före det kommer ett flertal aktiviteter att ske. Manualen för det nya certifieringssystemet kommer att lanseras under hösten och utbildningar i olika nivåer kommer att finnas.

SGBC har utvecklat Miljöbyggnad iDrift sedan 2017. Under 2018 genomfördes pilotprojekt där 15 större aktörer, däribland Einar Matsson, Akademiska Hus och Stena Fastigheter, testade certifieringssystemet på sina fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift fick sitt namn genom den tävling SGBC utlyste i början av mars där fler än 50 bidrag skickades in. Tävlingens vinnare blev Karl Sundholm som är projektchef på Castellum och skickade in förslaget Miljöbyggnad Drift. Det anpassades sedan av SGBC:s jurygrupp till att bli Miljöbyggnad iDrift.

 

Fakta

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

 

Källa: 
SGBC
Annons