Annons
Ventilationskanaler enligt nya principer: kommer i platta paket och tillverkas av återvunnen glaskross.

Nya kanaler – i glasull

GLASULLSKANALER.

En del tycker att ventilationsbranschen är konservativ. Andra att den är framsynt. Oavsett händer det grejer här och där i branschen. Företaget Climate Recovery har till exempel utvecklat en ny kanalteknik. ”Med betydande miljövinster som har alla förutsättningar att bli framtidens standard”, om företaget självt får säga det.

TEXT: PETER OLOFSSON FOTO: STEFAN OLSSON

– I mitten av 1900-talet tog installatörerna steget från eternit och gjutna ventilationskanaler till plåtkanaler. Ett för sin tid stort och viktigt steg för en rationell och funktionell installation, men som i dag känns både daterad och ur miljösynpunkt omodern.

Det säger Göran Bernhardsson, entreprenör, med ett brinnande intresse för miljöfrågor, och delägare i Climate Recovery, som tillverkar ventilationskanaler enligt nya principer.

– Branschen som sådan är starkt präglad av konservatism, där viljan att testa nya idéer och lösningar varit förhållandevis liten. På sikt är det bekymmersamt, särskilt som allt mer kommit att handla om att vi måste lära oss att bygga mer med fokus på miljö och hållbarhet. Byggbranschen tillhör i dag en industrigren som har mest negativ miljöpåverkan.

– Alla pratar i dag om cirkulärt byggande, men det förutsätter att alla delar inom byggindustrin är beredda att dra sitt strå till stacken. Även vi som arbetar med ventilation, fortsätter Göran Bernhardsson.

Ventilationskanaler tillverkade i glasull väger en bråkdel jämfört med traditionella plåtkanaler.

Att hitta en lösning som bättre svarade upp mot framtida krav var därför den främsta drivkraften när han tillsammans med kollegan Peter Wallin började skissa på hur man skulle kunna utveckla ett alternativ till plåtkanaler.

– Det kan inte vara optimalt att vi ska använda stål, som kräver ständigt nya resurser och använder mycket energi vid framställningen, till något så enkelt som att flytta lite luft med en temperatur och ett tryck lägre än vad som finns i en kopp kaffe. Att dessutom galvanisera plåten gör produkten än mer miljömässigt tveksam.

Redan från början sattes ambitionen högt. Ett absolut krav var att det nya kanalsystemet skulle klassas som A2, S1 och D0. Den ambitionen gjorde i sin tur att minst 95 procent av produktionen måste bestå av oorganiskt material.

– Det finns då inte så många material att välja mellan som går att forma till en ventilationskanal, förklarar Göran Bernhardsson. Vi valde glas, där den absoluta merparten i vår tillverkning består av återvunnen glaskross, som spinns till en väldefinierad ull, som i sin tur låter sig formas till kanalsystemets alla delar. Den formstabila kärnan kläs sedan med en ångtät folie såväl invändigt som utvändigt.

– En annan fördel är att själva produktionsprocessen kräver mindre energi, upp till 70 procent mindre jämfört med vad som krävs vid traditionell tillverkning av plåtkanaler.

Göran Bernhardsson, entreprenör. Foto: Privat

Parallellt med den fördelen finns andra fördelar. Ventilationskanaler tillverkade i glasull väger en bråkdel jämfört med traditionella plåtkanaler.

– Dessutom är de lätta att förvara och arbeta med. Eftersom kanalerna kommer i platta paket tar de liten plats i jämförelse med skrymmande plåtkanaler. Själva monteringen är smidig och man slipper det tidskrävande momentet med att isolera kanalerna. De kommer ju isolerade redan från tillverkningen, slutar Göran Bernhardsson.