Annons

Nya duc-regler skapar osäkerhet

Annons
Osäkerhet

I juli förra året trädde ett antal allmänna råd om vad som är anmälnings- men inte bygglovspliktigt i Boverkets Byggregler, VÄS 3, BFS 2017:4, i kraft. Råden gällde ändring av eldstad och rökkanal, ventilationssystem och brandskydd.

När det gäller styr- och övervakningssystem för ventilationssystem har dock vissa frågetecken dykt upp. Frågan är vilken omfattning en åtgärd behöver ha för att vara anmälningspliktig – ska byte av en duc kräva anmälan?

En byggherre får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan anmälan är gjord och startbesked har lämnats från byggnadsnämnden, vilket innebär både en kostnad och en fördröjning. Kostnaden varierar från kommun till kommun.

Wanda Rydholm, ventilationsexpert på Boverket, har formulerat kraven.

– Vi tog fram råden för att underlätta för kommunerna att veta vad som är anmälningspliktigt och inte. Det går naturligtvis inte att gå ner i ett alltför detaljerat regelverk, det är fortfarande kommunerna som måste ta det enskilda beslutet och tillämpa regelverket.

Ändrar man från ett fabrikat till ett nytt kan man få nya funktioner, säger hon.

– Om man byter givare ska man inte behöva anmäla, det är inte en större förändring. Men om man byter styrskåp är det upp till kommunen att avgöra om det ska vara anmälningspliktigt eller inte. Det går inte att i förväg säga hur byggnadsnämnderna ska besluta.

Bakgrunden till detaljkraven var att Boverket upptäckte att kommunerna tillämpade regelverket olika.

Läs mer i Energi & Miljö nr 1 2018.

Annons