Annons

Nya dimensioneringsregler för garage tillämpas i Luleå

Annons
Garageventilation

Resultatet av Sara Keisus examensarbete kring dimensionering av garageventilation har redan börjat tillämpas.

Förra året presenterades ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet (LTU) om garageventilation, där författaren Sara Keisus kunde visa att dagens riktvärden för dimensionering av luftflöden i garage var överdimensionerade. I korthet
visar hon i examensarbetet att det går att halvera luftflöden i garage utan att CO-, NO2- och CO2-halterna överskrider gränsvärdena (se Energi & Miljö nr 9/2017).

Sara Keisu är efter examen anställd hos WSP Systems i Luleå, där vvs-projektör Ulrica Keisu använt sig av resultatet från Saras Keisus examensarbete.

Två varmgarage som är projekterade under hösten har avsevärt lägre luftflöden än tidigare schablonvärden, och Sara Keisu har genom simuleringar verifierat de valda lägre luftflödena för dessa.

– Det är ju alldeles strålande att någon har tagit sig tid att syna de gamla riktvärden som använts och som ett stort antal
projektörer använder, säger Ulrica Keisu.

Läs mer i Energi & Miljö nr 2/2018.

Annons